mgt filtre

 

MGT FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş

ISO 45001“İş Sağlığı ve Güvenliği” Politikası Kapsamında;

 

Ø  İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını,

Ø  İSG hedefleri oluşturarak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapmayı,

Ø  “İş Sağlığı ve Güvenliği” performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlamanın yanında teknolojik yeniliklere açık olmak,

Ø  “İş Sağlığı ve Güvenliği” risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,

Ø  Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,

Ø  Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

Ø  Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile işyerimiz ve faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve en aza indirgemek ve bu konuda çalışanlarımızın görüşlerine önem vermek,

Ø  Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerimize katılımının sağlanacağını ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılacağını,

Yukarıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR
ONUR TÖNGÜT