MGT FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş

ISO 45001“İş Sağlığı ve Güvenliği”
Politikası Kapsamında;

 

Ø  İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve
sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını,

Ø  İSG hedefleri oluşturarak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalar
yapmayı,

Ø  “İş Sağlığı ve Güvenliği” performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve
bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlamanın
yanında teknolojik yeniliklere açık olmak,

Ø  “İş Sağlığı ve Güvenliği” risklerini en aza indirecek önlemleri almak,
çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını
korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya
acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,

Ø  Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk
olarak benimsenmesini,

Ø  Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin
oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

Ø  Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile işyerimiz ve
faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve en aza
indirgemek ve bu konuda çalışanlarımızın görüşlerine önem vermek,

Ø  Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin İSG Yönetim Sistemi ile
ilgili tüm faaliyetlerimize katılımının sağlanacağını ve gerekli tüm hususlarda
kendilerine danışılacağını,

Yukarıdaki prensiplere göre hareket etmeyi
taahhüt eder.

 

GENEL MÜDÜR
ONUR TÖNGÜT